KRAP

KRAP er et metodisk koncept, der tager udgangspunkt i en aner- kendende tilgang til mennesker og har overvejende fokus på det, der virker. KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

•    Pædagogisk og psykologisk observation
•    Forældreevneundersøgelse
•    Individuel målrettet pædagogisk indsats
•    Familie- og netværks fokuseret anbringelse