Vædderbos Børne- og Familiehus er oprettet som en fond. Bestyrelsen er professionel og består af fem personer, som alle har hver deres ekspertiseområder, så som økonomi, pædagogik, ledelse etc. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk for Vædderbo. Der er lavet en bestyrelsesforsikring.
Der afholdes årligt fem bestyrelsesmøder. Det er ledelsen på Vædderbo, der laver dagsorden og sender ud til bestyrelsen senest 10 dage før et møde. Referatet fra mødet laves ligeledes af ledelsen på Vædderbo og sendes ud senest 14 dage efter et møde. Referatet godkendes skriftligt på det efterfølgende møde.
Ledelsen på Vædderbo bestående af Mai-Britt Skov Nielsen, Michael Nielsen og Trine Rold deltager i alle bestyrelsesmøder. De har dog ikke stemmeret til møderne.
Revisor Mette Hjort deltager i to møder om året, hvor hun fremlægger henholdsvis årsregnskab og budget for kommende år.
Bestyrelsen består af følgende:

  • Lone Nørgaard Holst-Hansen, formand
  • Martin Rasmussen
  • Claus Hansen
  • Tanja Gudiksen
  • Steen Jakobsen