Familiesamarbejde og Samvær

For Børnehuset har det stor betydning, at man som forældre er trygge ved, at vi i en periode har ansvaret for deres barn – et ansvar vi tager meget alvorligt. Et godt samarbejde mellem Børnehuset og forældrene er ligeledes af afgørende betydning for det pædagogiske arbejde.

Det er vigtigt for Vædderbo, at børnenes forældre er trygge ved en anbringelse i Børnehuset, og derfor har forældre altid mulighed for at kontakte os, hvis der er noget, forældrene er utrygge ved, ikke forstår eller lignende. Det er betydningsfuldt for os at pointere, at forældre altid har en viden/ekspertise omkring barnet, og at vi som professionelt personale i Børnehuset har brug for denne viden.

Hertil kommer, at vi har mange års pædagogisk erfaring og derfor også har en faglig viden, som vi gerne vil dele med forældrene.

Børnehuset har altid et tæt samarbejde med anbringende kommune, forældre og netværk i relation til at afklare, hvilken samværsmodel, der er hensigtsmæssigt at anvende i forhold til det enkelte barn og dennes familie. Den konkrete udmøntning af samværet reguleres ligeledes i tæt samråd med anbringende kommune, familie og netværk. Målet er blandt andet at finde ressourcer i familie og netværk til gavn for barnet og familien i helhed.

For de børn, der er anbragt i Børnehuset og som har brug for støttet eller overvåget samvær i henhold til § 71 jf. Lov om social service, er dette en del af tilbuddet.

Samvær mellem børnene og deres forældre foregår i Børnehusets samværslokale.