Formål

Formålet med en pædagogisk psykologisk observation er at undersøge, hvordan barnet fungerer i hverdagen og at sammenholde disse observationer med pædagogisk og psykologisk udredning. Med denne udredningsform får vi således en undersøgelse, der i høj grad tager afsæt i barnets daglige funktionsniveau.

De pædagogiske psykologiske observationer tager udgangspunkt i en række overskrifter, som formuleres på baggrund af sagsakter. Til slut udarbejdes en rapport, som gennemgås med forældre og anbringelseskommune. Denne rapport vil indeholde Børnehusets anbefalinger i forhold til, hvor meget og hvilken form for støtte barnet har brug for.

Vi ved, at tidlig indsats kan gøre en afgørende forskel. Derfor inddrager vi i høj grad den nye viden, som taler for, at det er muligt at udvikle forældres evne til at opfylde barnets behov, hvis familien mødes med omsorg, nærvær hos et erfarent, autentiske professionelt personale.

Børnehuset varetager udredning og behandling i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, sundhedsfagligt personale, psykolog og socialrådgiver. Herudover er der mulighed for at tilknytte ekstern speciallæge og/eller børnepsykiater.