Målgruppe i Børnehuset

I Børnehuset er målgruppen børn, hvis livsvilkår og betingelser ikke er hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at danne grobund for børnenes trivsel og udvikling. Varighed typisk 6- 9 måneder. Børnehuset varetager arbejdsopgaver, der drejer sig om:

  • Børn, der anbringes akut
  • Børn, hvor der er brug for længerevarende behandlingsmæssigt ophold
  • Observation af barnets kompetencer, ressourcer og problemer samt komme med forslag til handleplan
  • Spæd/småbørn med henblik på adoption/familiepleje
  • Børn, der skal anbringes, som afventer kompetent plejefamilie og i mellemtiden har brug for at være i et trygt, hjemligt og roligt miljø med kendte og
    gennemgående kontaktpersoner, der passer på barnet og giver nærvær, omsorg og ømhed