Om Børnehuset

Vædderbos Børnehus varetager observations- og behandlingsopgaver for børn i alderen 0 – 10 år.

Børn mellem 0 – 3 år vil være i en afdeling for sig selv.

I Vædderbos Børnehus vil barnet møde empatiske og omsorgsfulde medarbejdere, som sørger for, at forholdene omkring barnet er i orden og derved skaber nogle rammer om og relationer til barnet, som er fundamentet for udvikling. Et rum, hvor barnet vil mærke omsorg, anerkendelse og forståelse.

Forældresamarbejdet er vigtigt for Vædderbos Børnehus og det har stor betydning, at man som forældre er trygge ved, at vi i en periode har ansvaret for deres barn – et ansvar vi tager meget alvorligt.

Et godt samarbejde mellem Børnehuset og forældrene er ligeledes af afgørende betydning for det pædagogiske arbejde.

Vædderbos Børnehus er et tilbud til børn fra hele landet.