Udredning

En udredning vil typisk tage 4-8 måneder og indeholde følgende:

  • En kort anamnese, udarbejdet på baggrund af sagsakter, udtalelser, og samtaler med forældrene
  • Pædagogiske observationer baseret på daglige observationer
  • En psykologisk undersøgelse af barnets sproglige, motoriske og kognitive færdigheder samt barnets følelsesmæssige udvikling
  • En konklusion af barnets ressourcer, vanskeligheder og en vurdering af behovet for hjælp og støtte, som anbringelseskommunen kan bruge til sin beslutning om fremtidige foranstaltninger
  • En sundheds- og helbredsmæssig undersøgelse

Såfremt barnet skal videre til permanent anbringelse, er vi naturligvis behjælpelig i forbindelse med udslusning og overlevering af nødvendig viden om barnet til anbringelsesstedet.