Formål

Familiehuset vil ligeledes tilbyde støtte i eget hjem.

Der vil være familier, som har brug for støtte i forskellig udstrækning, når de flytter hjem i egen bolig. Vi tænker endvidere, at der i overgangen fra et døgnophold og til at skulle klare sig i eget hjem er et stort behov for grundighed og nænsomhed.
Støtten til familien består ofte i, at pædagogisk personale knyttes til familien et vist antal timer om ugen. Vi tænker ligeledes, at der ud over den planlagte støtte, kan opstå et særligt behov for at have en livline og kunne få støtte, råd og vejledning på meget varierede tider af døgnet.

For mange unge forældre vil det være betryggende at fastholde gode relationer til personalet fra Familiehuset, så de ikke, i en i forvejen svær situation, skal bruge energi på at skabe relationer til nye professionelle.

Med udgangspunkt heri og med tanke på den sårbare families behov tilbyder vi derfor et efterværn eller støtteforanstaltning, der tilgodeser familiens behov døgnet rundt alle årets dage.