Målgruppe

Målgruppen er forældre, som bor i eget hjem og hvor barnet er i dagtilbud, vuggestue, dagpleje eller aldersintegreret institution. Forældre, som let bliver usikre i relationen til deres barn, men grundlæggende klarer forældreskabets praktiske opgaver i forhold til primær omsorg.

Det er forældre, som har brug for guidning, så de kan støtte barnet i nærmeste udviklingszone. De har brug for støtte til at gennemføre de ændringer i døgnrytmen, som barnets udvikling påkræver. De har brug for sparringspartnere, når de bliver usikre, mister overblik eller bliver handlingslammede.

Det er forældre, som ikke bare er usikre på forældreskabets udfordringer, men som også har brug for støtte til udvikling af egen personlighed samt relations kompetencer i forhold til andre voksne, de møder i deres dagligdag, i skole, på arbejdsplads og i fritid.

Tilbuddet om støtte tilrettelægges individuelt, så hver familie får den støtte, de har brug for. Tilbuddet justeres efter behov.