Forældreevne undersøgelse/forældrekompetenceundersøgelse

En forældreevne/ forældrekompetence undersøgelse i Familiehuset vil typisk vare 3-6 måneder. Forældrekompetence/ forældreevne undersøgelsen, foretages efter Socialstyrelsens retningslinjer.

Undersøgelsen vil som udgangspunkt finde sted i Familiehusets dertil indrettede bolig – men kan i særlige tilfælde foregå i familiens hjem. Dette aftales i samråd mellem anbringelseskommunen, familien og Familiehuset.

Undersøgelsen er baseret på samtaler med familien og dennes netværk samt på observationer af samspillet i familien. Undersøgelsen skal formidle forståelse for familiens funktion og dynamik set i forhold til barnet/børnene.

Forældreevne/ forældrekompetence undersøgelsen foretages af psykolog Vibeke Mikkelsen.