Formål

Vi tilrettelægger et undersøgelses- og behandlingsforløb, der tilgodeser anbringelseskommunens efterspørgsel og familiens behov.

Et ophold i Familiehuset er et tilbud til familier, som har brug for at styrke deres kompetencer som forældre. Vi giver konkret støtte og vejledning med henblik på at tilgodese såvel børnenes som forælderenes behov.

Den enkelte familie visiteres med det formål at afdække, hvorledes familiens problemer og behov kan tilgodeses. Vi gør det synligt, hvad opholdet hos os indebærer og hvor lang tid opholdet forventes at skulle vare. Hver familie imødekommes og behandles individuelt.

Indsatsen og udviklingen vurderes løbende i behandlingsteamet samt i dialog med familien for at sikre et optimalt forløb.

Vores pædagogiske sigte er at skabe en grundlæggende oplevelse af sammenhæng for de familiers liv, vi er betroet i vores behandling.

Vores familiearbejde tilrettelægges ud fra en tværfaglig vurdering og tager udgangspunkt i vores værdier: omsorg, rummelighed/oprigtighed, anerkendelse, ansvarlighed og kontinuitet.

De færdigheder, som vil blive undersøgt, vil som udgangspunkt være vurdering af forældrenes evne til:

 • At skabe gode opvækstvilkår og omsorgsforhold for barnet
 • At skabe tryghed og stabilitet for barnet
 • At skabe og holde et hjem
 • Praktisk håndtering af barnet
 • Følelsesmæssig omsorg for barnet
 • At indleve sig i barnets behov
 • At tilsidesætte egne behov for at tilgodesebarnets behov
 • At læse barnets signaler
 • At stille alderssvarende krav til barnet
 • At skabe et positivt miljø omkring barnet
 • At indgå i samarbejdsrelationer med professionelle omkring barnet
 • At se egne handlingers eventuelle konsekvenser for barnet
 • At se mulighederne for at skabe en forandring

Undersøgelsen afsluttes med en pædagogisk vurdering af forældrenes evne til at drage relevant omsorg for barnet og en vurdering af samspillet i hele familien / parforholdet.

Der vil samtidig indgå en vurdering af forældrenes muligheder for at udvikle deres forældreevne – enten gennem selv at skabe en forandring eller gennem hjælpeforanstaltninger.

Undersøgelsen skal give grundlag for, at anbringelseskommunen kan vurdere og beslutte, om der er behov for særlig støtte og hvilken støtte, der skal ydes