Om Familiehuset

Vædderbos Familiehus tilbyder anbringelse og familiebehandling til familier med børn der har behov for støtte og vejledning i deres nye livssituation. Et døgnophold i Vædderbos Familiehus er et intensivt og sammenhængende observations og behandlingsforløb til opløsningstruede familier.

Undersøgelse af forældreevne-, samt forældrekompetence undersøgelse.

I Vædderbos Familiehus vil du møde et personale som har en anerkendende dialogform og som tager ansvar for at få skabt et rum, hvor der er mulighed for tryghed og udvikling.

Åbenhed og respekt er kodeordene i i familiebehandlingen. Vores dialog foregår gennem åben, anerkendende kommunikation og med respekt for den enkelte familie.

Vædderbos Familiehus modtager familier fra hele landet.