Udslusning – den gode adskillelse

Det sker, at forældrenes ressourcer og deres udviklingspotentiale ikke viser sig tilstrækkelige til at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Vi anbefaler i sådanne tilfælde, at andre overtager ansvaret for barnet – evt. en plejefamilie. En sådan beslutning samt processen omkring denne, er af stor betydning for både barn og forældre.

Vi arbejder nænsomt i bestræbelserne på, at forældrene får en erkendelse af, at barnets behov og udviklingsmuligheder bedre kan tilgodeses af andre og vi er tydelige i samtalerne om, hvad der hindrer barnets udvikling og trivsel. Det kan dreje sig om deres egen livsførelse samt omkring deres kommunikation og forholdemåde til barnet.

Vi lægger stor vægt på, at forældrene får så meget indflydelse, som det ses hensigtsmæssigt muligt – både i processen og ved barnets udflytning fra Familiehuset.

Såfremt det besluttes, at andre skal overtage ansvaret for barnet, udfærdiger vi i samarbejde en plan for, hvordan barnet sluses ud på den mest nænsomme måde.

Der vil være mulighed for, at omsorgsgiveren kan flytte ind i huset i nogle dage for således at opnå det størst mulige kendskab til barnet, til dets hverdag samt til barnets evt. særlige behov, via den kontinuitet og intensitet en sådan overdragelse skaber. Vi anbefaler, at der lægges et besøg i omsorgsgiverens hjem samt at den primære omsorgsperson sørger for, at barnet har et overgangsobjekt fra hende/ham.

Varigheden af udslusningen er udelukkende baseret på barnets signaler om paratheden.