Fysiske rammer

”Vædderbos Børne- og Familiehus” ligger på Mors i udkanten af Nykøbing by. Huset er et H-hus, hvor der er fire fløje. Hver afdeling har to fløje.

I fællesarealet er der møderum, maddepot, kontor samt stort opholdsrum, hvor der er forskelige aktivitetsmuligheder.

Der er ikke mulighed for, at familierne kan medbringe egne husdyr.

”Vædderbos Børne- og Familiehus” udendørsarealer bidrager til børns fysiske leg og udvikling. Her er der blandt andet mulighed for at gynge, klatre, lege med sand, lege med vand, lege i små legehuse, boldlege og bålplads m.m.

Børnefamilehuset