Opfølgning

Der indkaldes til netværksmøde hver 3. måned, hvor den aktuelle status beskrives.

Deltagerne ved disse netværksmøder vil være:
• Familie
• Slægtninge
• Venner
• Relevante professionelle samarbejdspartnere

Hver 6. måned vil der foreligge en statusrapport, som beskriver, hvad der er arbejdet med i de forløbne seks måneder, den aktuelle situation, fokuspunkter og indsatsområder samt anbefalinger for det videre forløb. Netværksmøder og statusrapporter vil danne grundlag for justeringer af tilbud.

Der kan selvfølgelig etableres andre løsninger eller modeller, end ovenstående, måtte behovet være et andet. I den forbindelse stiller vi os til rådighed for en dialog om en konkret opgaveløsning indeholdende den nødvendige fleksibilitet.