Pædagogik og menneskesyn

Vores menneskesyn tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og udvikler sig i relationer med andre mennesker. Derfor anvender vi altid en anerkendende tilgang til de børn, unge og familier vi arbejder med.

Vores arbejde baserer sig hovedsageligt på teorier vedrørende relations dannelse.

Når vi arbejder anerkendende, medvirker det til at styrke barnets / den unges / familiernes selvværd. At arbejde anerkendende betyder, at vi tager barnet / den unge / familien alvorligt. Vi viser respekt for deres oplevelsesverden og prøver at forstå deres handlinger ud fra de forudsætninger, de har. At være anerkendende kræver lydhørhed, åbenhed og parathed til at forstå selv det, som umiddelbart kan virke uforståeligt.

Anerkendelse er dermed grundlaget i enhver relation, hvor den enkelte mødes med respekt for dets præmisser – at anerkende evnen til at tillade flere oplevelser af virkeligheden og at kunne rumme flere forståelser, sandheder og betydninger.

Anerkendelse er en holdning og en position, der kræver, at man er villig til at lade det enkelte barn / den unge / familien bidrage til det sociale samspil.

Vi arbejder på Vædderbo med en ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, med høj grad af kognitiv påvirkning.