Personale

Personalesammensætningen i ”Vædderbos Børne- og Familiehus” bliver en kombination af pædagoger og sundhedsfagligt personale, der alle har både teoretisk viden om og praktisk erfaring med familiearbejde, og som sammen supplerer hinanden godt. Både som faggrupper og som enkelt medlemmer af personalegruppen.

Personalet skal kunne lave målrettede observationer, som er en forudsætning for at kunne reflektere og iværksætte de nødvendige handlinger og yde omsorg og pleje.

Vores psykolog, socialrådgiver og familieterapeuter vil blive centrale personer i arbejdet med familierne. Både i forhold til planlægningen af støtte- og behandlingen af de enkelte familier – herunder:

• Hvordan det øvrige personale skal arbejde med familien i hverdagen
• Aktiv samtalepartner for forældrene (familieterapi)
• Samarbejde med anbringende kommune.

Hvis der er brug for lægelig/psykiatrisk vurdering og behandling, vil dette blive varetaget af eksterne samarbejdspartnere.