Relations- og involveringspædagogik / KRAP

Vi arbejder med fokus på relations pædagogik, da det er vores overbevisning, at stort set al udvikling sker via relationer. Vi finder det endvidere vigtigt, at vi har fokus på værdien af at kunne arbejde med og indgå i en ligeværdig relation med børnene / de unge / familierne.

Vædderbo stiller derfor store krav til medarbejdernes relations kompetencer, idet medarbejderne som fagpersoner har ansvaret for, dels at kunne håndtere den enkeltes mistillid og dels at kunne arbejde målrettet på at skabe kontakt og finde et fælles grundlag for et samspil.

Foruden relationer er involvering kodeordet i Vædderbos pædagogiske arbejde. Skal barnet / de unge / familierne gennemgå positiv forandring og udvikling, er det nødvendigt, at medarbejderne er autentiske, empatiske og anerkendende, samt at de oprigtigt ønsker at involvere sig i de anbragtes liv