Struktur

Strukturen skabes ved, at barnets og familiens hverdag er struktureret, forudsigelig og med letgenkendelige elementer.

Børnene / familierne vil blive stillet over for krav med udgangspunkt i de ressourcer, de hver især har.

Nøgleordene i arbejdet med børnene / familierne er: Struktur, forudsigelighed og stabile rammer med tydelige voksne, der guider dem og prøver at ruste dem til deres videre liv.

Vi arbejder ud fra anbringelseskommunens handleplan for barnet / familien. Så snart vi har fået lidt kendskab til barnet / familien og deres ressourcer, udarbejder vi efterfølgende en individuel udviklingsplan/behandlingsplan.

Da vi bestræber os på, at vi i det daglige skal fungere som en familie, bliver børnene også inddraget i de arbejdsopgaver som ligger inden for rammerne af normalen, i de fleste familier. Her tager vi igen udgangspunkt i de enkelte børns, aktuelle nærmeste udviklingszone.