Visitation

Visitation sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen på telefon 9772 0718 eller 2175 2135. Børn og familier visiteres hertil direkte fra kommunerne.

På visitationsmøderne i børnehuset anbringes barnet efter, at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. Desuden skal anbringende kommune – inden effektueringen af anbringelsen – have gennemført en §50 undersøgelse af barnet og have sendt en underskrevet handleplan.

På visitationsmøderne i familiehuset vil der være en kort gennemgang af dagligdagen under opholdet. Der vil ligeledes blive klarlagt hvilke forventninger anbringende myndighed har til opholdet samt familiens egne forventninger.

Vædderbos Børne- og Familiehus har mulighed for at modtag børn og familier akut.